Home

Loek van de Loo maakt foto’s over de gehele wereld. Landschappen en straatfotografie vormen belangrijke pijlers in zijn werk. In de ontmoeting met mensen over de gehele wereld zoekt hij mogelijkheden om via fotografische beelden bruggen te slaan.

Sommige werken zijn geschikt om aan de muur te hangen. Kijk eens rond in mijn webshop of via deze link Webshop

Loek van de Loo makes pictures all over the world. Landscapes and street photography are important pillars in his work. In meeting people around the world, he is looking for ways to build bridges through photographic images.

Some works are suitable for hanging on the wall. Look around at my webshop or through this link Webshop